Hans Dirk van Hoogstraten

Het Bonhoeffer Werkgezelschap

Dietrich Bonhoeffer

Op maandag 7 april 2008 hield de auteur een voordracht voor het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig over de plaats en de betekenis van Bonhoeffer in Versteende religie .
Zie www.dbonhoeffer.nl .

Dietrich Bonhoeffer fungeert als pièce de résistance in Versteende religie . Daarom is verwijzing op zijn plaats naar The International Bonhoeffer Society for Archive and Research , waarvan het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig een afdeling is. Verschillende keren hield de auteur lezingen op internationale congressen van deze vereniging. Deze bijdragen zijn te vinden in:

-bijdrage in de bundel van het congres in Wroclaw, Polen, dat in februari 2006 gehouden werd t.g.v. de 100 ste geboortedag van Bonhoeffer. Deze bundel laat nog op zich wachten.

- The Enemy and Righteous Action: A Hermeneutical Reassessment , in: John A. de Gruchy, Editor, Bonhoeffer for a New Day. Theology in a Time of Transition (Grand Rapids, MI: Erdmans, 1997), p.175-189

- Ethics and the Problem of Metaphysics , in: Wayne Whitson Floyd, Jr., and Charles Marsh, Editors, Theology and the Practice of Responsibility (Valley Forge, PA, 1994), p.223-238

- Europe as Heritage: Christian Occident , in: Guy Carter, Rene van Eyden, Hans-Dirk van Hoogstraten, Jurgen Wiersma, Editors, Bonhoeffer's Ethics: Old Europe and New Frontiers (Kampen: Kok Pharos, 1991)