Hans Dirk van Hoogstraten

Versteende Religie

Welkom op de website van Dr. Hans Dirk van Hoogstraten.

Op de website vindt u informatie over publicaties in de vorm van artikelen, essay's, discussies en boeken. Met name het boek Versteende religie (Skandalon, Vught 2007) krijgt aandacht. Wie het gesprek over religie en, in dat verband, over de islam in de westerse wereld niet uit de weg gaat, kan hier terecht.
Onder de rubriek
'Artikelen' zijn vooral bijdragen aan het opinieblad VrijZinnig opgenomen. Tenslotte een selectieve biografie en informatie over het Bonhoeffer werkgezelschap.

Discussies, Essays en Referaten

Links

De auteur

Hans Dirk van Hoogstraten beëindigde in 1998 zijn werk als sociaal ethicus aan de Nijmeegse Radboud Universiteit met een vroege pensionering. Hij werd vrijzinnig predikant in Utrecht en schreef twee boeken: Deep Economy en Versteende Religie. In deze werken verschaft de auteur enige nuttige maar zeldzame achtergrondinformatie bij ervaringen die elke dag terugkomen. Zijn laatste boek gaat over de echte rol van religie in de spanning tussen culturen; zijn voorlaatste peilt de diepte van het politiek-economische stelsel dat – als was het een religie – de wereld in zijn greep heeft. Reeds in zijn jeugd werd de schrijver geconfronteerd met religie als tweede stem die de boventoon wil voeren. Als domineeszoon beleefde hij de pastorie als huis van religie. Daar woonde hij met Vader, Moeder, Jezus, God en ook nog broers en zusjes. De zwaarte en lichtheid van dat bestaan verschaften de vrijheid en de wil om dat wonderlijke fenomeen te doorgronden.

Meer lezen